Välkommen till

SD Torsås

Det här vill vi

Vår vision för Torsås kommun år 2030 är en kommun som präglas av en stark samhållning och hög livskvalité.. Kommunen har vuxit och har ett brett utbud av aktiviteter och affärer. Arbetslösheten är låg och det finns bra pendlingsmöjligheter. Barnomsorgen har generösa öppettider och är fri från genusteorier. Det kommunala vårdnadsbidraget gör det möjligt för de som så önskar att istället vara hemma med barnen. Grundskolan är återförstatligad och eleverna visar goda resultat. Ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet och en väl utbyggd infrastruktur gör att företagandet frodas. Kommunen är i stor utsträckning självförsörjande med lokalodlade produkter. Den lokala demokratin har stärkts genom medborgarnas delaktighet. Lobbyarbetet som kommunen bedrivit har också lett till att Torsås polisstation åter är bemannad dygnet om. Trygghetslarmen är gratis och standarden på äldreboendena är mycket bra med hög personaltäthet. Personalen har inga delade turer och valfri tjänstgöringsgrad.

Trygghet

Den upplevda och den faktiska otryggheten ökar i vårt samhälle. Vi vill ha en dygnet-runt-bemannad polisstation i Torsås. För att genomföra detta krävs ett lobbyarbete i samarbete med andra kommuner. Torsås kommun ska ha resurser som kan användas för att kartlägga och bearbeta ungdomsgrupperingar med destruktivt beteende för att förhindra rekrytering till missbruk och kriminalitet. Polisen kan samarbeta med kommunal personal som åker runt i kommunen.

Barn och skola

Barnen är allas vår framtid. Vi vill ha ett kommunalt vårdnadsbidrag för att skapa en valfrihet för föräldrarna. För de barn som behöver en trygg hemmamiljö kan fler dagmammor vara en lösning. All personal i skolan ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret och behärska det svenska språket i tal och skrift. Barnen ska inte tvingas äta vegetariskt. Religiöst motiverade slaktmetoder, ”halalcertifierat” etc. får inte förekomma. Inga barn ska bli pådyvlade genuspedagogik, klimatskam eller politisk propaganda. Vi vill införa jourklasser för elever som inte fungerar i en normal klassrumsmiljö.

Vi bygger inga murar

Idag utreds byggandet av vall i Bergkvara för att skydda mot framtida teoretiska vattennivåhöjningar. Vattennivån i Bergkvara har dock inte höjts nämnvärt de senaste 50 åren, eftersom landhöjning och vattennivåhöjning varit ungefär lika stora. Vi motsätter oss byggandet av en vall tills dess det går att konstatera att medelvattenståndet ökat väsentligt under flera år i följd.

Omsorg

Vi vill att personalen ska ha Sveriges bästa arbetsmiljö och att de med glädje stannar och arbetar tills de är 80 år eller äldre. Det ska inte finnas några delade turer och rätten till att själv bestämma om man vill arbeta heltid eller deltid. Våra äldre ska känna sig trygga och sedda. Vi vill införa gratis trygghetslarm och en trivseltimma- som innebär t.ex. hårtvätt, sällskap vid middagsbordet eller annat som ger livet glädje. Alla anställda ska kunna tala och skriva på svenska och utdrag från belastningsregistret ska göras innan anställning.

Aktuellt

Denna förening tillhör

SD Kalmar län